απαρτίζω


απαρτίζω
απαρτίζω, απάρτισα βλ. πίν. 33

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀπαρτίζω — make even pres subj act 1st sg ἀπαρτίζω make even pres ind act 1st sg ἀπαρτίζω make even pres subj act 1st sg ἀπαρτίζω make even pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • απαρτίζω — (Α ἀπαρτίζω) [απαρτί] νεοελλ. συγκροτώ, συναποτελώ, καταρτίζω αρχ. 1. κάνω κάτι άρτιο, κανονικό 2. ετοιμάζω, συμπληρώνω, αποτελειώνω 3. (παθ. μτχ.) απηρτισμένος τέλειος, πλήρης 4. (αμτβ.) α) είμαι πλήρης, τέλειος β) είμαι κατάλληλος, ταιριάζω,… …   Dictionary of Greek

  • απαρτίζω — [апартизо] р. составлять, образовывать …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • απαρτίζω — άρτισα, αρτίστηκα, αρτισμένος, συγκροτώ, αποτελώ: Το βιβλίο απαρτίζεται από τρία μέρη …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀπαρτίζῃ — ἀπαρτίζω make even pres subj mp 2nd sg ἀπαρτίζω make even pres ind mp 2nd sg ἀπαρτίζω make even pres subj act 3rd sg ἀπαρτίζω make even pres subj mp 2nd sg ἀπαρτίζω make even pres ind mp 2nd sg ἀπαρτίζω make even pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπαρτιζομένων — ἀπαρτίζω make even pres part mp fem gen pl ἀπαρτίζω make even pres part mp masc/neut gen pl ἀπαρτίζω make even pres part mp fem gen pl ἀπαρτίζω make even pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπαρτιζόμενον — ἀπαρτίζω make even pres part mp masc acc sg ἀπαρτίζω make even pres part mp neut nom/voc/acc sg ἀπαρτίζω make even pres part mp masc acc sg ἀπαρτίζω make even pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπαρτιζόντων — ἀπαρτίζω make even pres part act masc/neut gen pl ἀπαρτίζω make even pres imperat act 3rd pl ἀπαρτίζω make even pres part act masc/neut gen pl ἀπαρτίζω make even pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπαρτισθέντα — ἀπαρτίζω make even aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀπαρτίζω make even aor part pass masc acc sg ἀπαρτίζω make even aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀπαρτίζω make even aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπαρτίζει — ἀπαρτίζω make even pres ind mp 2nd sg ἀπαρτίζω make even pres ind act 3rd sg ἀπαρτίζω make even pres ind mp 2nd sg ἀπαρτίζω make even pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)